500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Morsomme tall fra Brunstad 2020

At utbyggingen på Brunstad representerer et stort prosjekt har vel de fleste fått med seg. Men hva betyr det egentlig i praksis? Jeg har fått noen tall som litt uhøytidelig illustrerer omfanget av dette prosjektet og det som er gjort hittil.


Store masser

I området der hotellbyggene settes opp er det hittil kjørt ut ca 76.000 kubikkmeter masser. Det er et tall som er litt vanskelig å forholde seg til. Er det egentlig mye eller lite? Hvis vi regner at et lastebillass er 10 kubikk blir det altså 7.600 lass. Hvis vi regner at lengden på en lastebil er 12 meter betyr det at hvis vi setter 7.600 lastebiler etter hverandre uten mellomrom, ville det blitt en kolonne på over 90 kilometer. Kolonnen ville nådd fra Brunstad og omtrent til Oslo! Nå har heldigvis prosjektet kunnet disponere det aller meste av massene internt på området, og miljøgevinsten ved å slippe å kjøre alt dette ut er svært stor.

Det er ikke få lass med masser som er gravd ut i forbindelse med hotellbyggene og parkeringskjelleren
Det er ikke få lass med masser som er gravd ut i forbindelse med hotellbyggene og parkeringskjelleren

265 kilometer peler

Det er hittil slått ned ca 265.000 meter kalksementpeler for å stabilisere grunnen, slik jeg også har skrevet om i innlegget Brunstad 2020 – Godt forankret.

Kalksementpeler stabiliserer grunnen der hotellbyggene skal stå
Kalksementpeler stabiliserer grunnen der hotellbyggene skal stå

For å forankre byggene er det også hittil slått ned ca 11.000 meter med armerte betongpeler. Maskinene som slår ned disse har til sammen brukt anslagsvis 400.000 slag på å få dem ned til fast grunn.

Betonpelene forankrer byggene i fast grunn
Betonpelene forankrer byggene i fast grunn

Mye betong

Hotellbyggene settes opp ved bruk av ferdige betongelementer fra en leverandør på Sørlandet. Selv om arbeidet med hotellbyggene ikke har pågått så lenge er det likevel hittil ankommet ca 140 vogntog med slike elementer, tilsvarende ca 5.000 kvadratmeter elementer.  Av hulldekker er det lagt ca 15.000 kvadratmeter hittil, noe som utgjør en leveranse på ca 380 vogntog.

Elementer heises på plass på hotellbygg V8
Elementer heises på plass på hotellbygg V8

I tillegg har det pågått en hel del støpearbeider på byggeplassen, og det er gått med ca 150.000 kilo med armering. Ca 280 betongbiler har levert 2.000 kubikkmeter betong hittil. Hvor mye er egentlig dette? Hvis det skulle blandes i vanlig blandemaskin med en kapasitet på 130 liter blir det over 15.000 blandinger…

Det blir mye armering...
Det blir mye armering…

Fasadeplater

Store hotellbygg betyr også store fasader.

Fasadeelementer er lastet av vogntogene, og venter på å bli montert på hotellbygg V7
Fasadeelementer er lastet av vogntogene, og venter på å bli montert på hotellbygg V7

Arbeidet med disse har startet ganske nylig, men det er allerede montert ca 4.500 kvadratmeter fasadeelementer. I disse er det ca 140 store glassdører og ca 270 vinduer.

Fasadeelement som skal monteres på hotellbygg V8
Fasadeelement som skal monteres på hotellbygg V8

Siden prosjektet er i en tidlig fase må tallene regnes mest som kuriositeter, men for meg er det jo alltid morsomt å reflektere litt over tall…

×