500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Brunstad – et tilbakeblikk

I forbindelse med serien av innlegg om BCCs vedtekter og organisasjon har jeg bladd en del i gamle arkiv. Der dukker det av og til også opp eldre bilder fra Brunstad.


I disse tider da utbygging og modernisering er tema på Brunstad synes jeg disse gamle bildene gir et godt perspektiv på den store utviklingen stedet har vært gjennom. Før jeg går videre i serien om vedtekter og organisasjon har jeg derfor lyst til å dele noen av dem med dere lesere.

Nedre Brunstad Gård, sett fra Olsåsen.
Nedre Brunstad Gård, sett fra Olsåsen.
Mange av de voksne medlemmene husker nok teltlivet - kanskje med en blanding av gru og glede?
Mange av de godt voksne BCC-medlemmene husker nok teltlivet – kanskje med en viss blanding av gru og glede?
Kapasitetsbehovet økte fort. Campingplassene ble stadig utvidet, det ble bygget nye stevnehaller som etter hvert også ble utvidet.
Kapasitetsbehovet økte fort. Campingplassene ble stadig utvidet, det ble bygget nye stevnehaller som etter hvert også ble utvidet. Til høyre ser vi den første av disse.
På 90-tallet var teltene erstattet av campingvogner, og kapasiteten var sprengt til bristepunktet.
På 90-tallet var teltene erstattet av campingvogner, og kapasiteten var sprengt til bristepunktet.
I 2002 begynte den store moderniseringen og utbyggingen av Brunstad. De fleste campingvognene ble fjernet, det var tid for hytter og "Hageby".
I 2002 begynte den store moderniseringen og utbyggingen av Brunstad. De fleste campingvognene ble fjernet, det var tid for hytter og «Hageby».
Sommeren 2004 sto det meste av det nye anlegget ferdig.
Slik så anlegget ut etter forrige utbygging var ferdig.
Nå er det igjen tid for utvidelser. Denne gangen er det ikke menigheten som bygger, men anlegget spiller ikke noen mindre viktig rolle i menighetens virksomhet og misjon.
Nå er det igjen tid for utvidelser. Denne gangen er det ikke menigheten som bygger, men anlegget spiller ikke noen mindre viktig rolle i menighetens virksomhet og misjon.

 

×