500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Når en lokalavis skal lage gravejournalistikk

Det er ikke lett å få juleferie… Lokalavisa Drammens Tidende har tydeligvis fått det for seg at de skal lage kritisk næringslivsjournalistikk. For meg framstår imidlertid dagens artikler som temmelig slett journalistarbeid. Her er det mange ting å ta tak i, men jeg får begrense meg til å fremheve enkelte forhold som jeg rett og slett synes blir litt for dumt.


Redaksjonell perle

Drammens Tidende har både på lørdag og i dag funnet det for godt å legge inn en liten redaksjonell perle på sine nettsider, med tittelen «Derfor skriver Drammens Tidende om Smiths Venner». Jeg regner med dette er et grep redaktøren har med seg fra Tønsbergs Blad, der hun brukte det i oppslagene om «Smiths Venner-lederne». Hadde jeg drevet en lokalavis ville jeg vel forsøkt å ta opp mine temaer på en slik måte at jeg slapp å forklare leserne hvorfor jeg skrev om dem. Avisen har tydeligvis liten tro på at det fungerer. I stedet sier de til leseren: «Det du leser nå er faktisk veldig interessant og relevant, på tross av at du ikke skjønner det selv.» Historielæreren min på barneskolen forsøkte det samme, med lignende suksess som Drammens Tidende.

Ja, når ikke leserne selv skjønner det er det jo like greit å si det selv!
Ja, når ikke leserne skjønner det er det jo like greit å si det selv!

På samme måte som i lørdagens oppslag er det litt vanskelig å vite hva man skal mene om mye av innholdet. Ja – om noen fortsatt skulle være i tvil – BCC-medlemmene jobber samlet sett mye dugnad og samler inn mye penger! Det har jeg vel selv vist ganske tydelig her på bloggen.

Manglende faktasjekk

Avisen har for øvrig «avdekket» et prinsipp for de såkalte «Brunstadfestene» som jeg ikke var kjent med. De mener nemlig at den menigheten som er flinkest til å samle inn penger blir premiert med å få være neste festarrangør. Snakk om dårlig faktasjekk!

Et par ting er kanskje verdt å nevne. DT skriver med stor skråsikkerhet at «Økonomien er basert på omfattende bruk av gratisarbeid i kommersiell virksomhet, noe Arbeidstilsynet nylig fastslo at er ulovlig». Jeg tror neppe avisen kan ha lest Arbeidstilsynets rapport, for det er absolutt ikke dette de konkluderer med.

Bernt Aksel Larsen blogg - Hans Nielsen Hauge-2
Lokalmenigheten i Eiker holder til i Hans Nielsen Hauges gamle fabrikkbygninger. Hauges virksomhet falt enkelte tungt for brystet. Det er nærliggende å gjøre seg noen tanker om visse paralleller.

Kompliserte strukturer?

Komisk blir det for alvor når vi går inn på «oversikten» avisen har satt opp, som kan lastes ned fra deres nettsider. Jeg antar hensikten er å vise at BCC har etablert en svært komplisert og intrikat selskapsstruktur som avisen etter stor møye har kartlagt. «Kartlegging» betyr da i praksis å bruke noen minutter i offentlig tilgengelige søkemotorer og importere resultatene inn i et dataprogram. Det virkelig komiske her er imidlertid hvordan avisen har satt opp sitt kart. De har nemlig tatt utgangspunkt i navnene på styremedlemmene i BCC samt lokalmenighetene i Eiker og Drammen. Så har de helt ukritisk tegnet opp en mengde selskaper som på en eller annen måte kan knyttes opp mot disse gjennom diverse personer og selskaper som mellomledd. Jeg kjenner selvfølgelig ikke strukturene i Drammen og Eiker særlig godt, men selv jeg ser ved et enkelt øyekast at her er det svært mange selskaper som aldri har hatt noe med hverken BCC eller lokalmenighetene å gjøre. Men å sjekke slike fakta er vel ikke så viktig. Det er viktigere å lage kompliserte diagrammer.

Dette er enda et grep jeg kjenner godt igjen fra redaktørens tid i Tønsbergs Blad. Sett opp likt og ulikt i et «nettverk» av selskaper, og legg det fram for en ekspert med det utgangspunkt at dette er strukturer som kontrolleres av en eller annen mystisk sentral enhet. Da er det ikke underlig at ekspertene legger ansiktet i alvorlige folder og forteller at dette er komplisert og intrikat, og at her er det potensial for både skatteunndragelse og litt av hvert.

Et nærliggende spørsmål er for øvrig: Hvorfor valgte avisen å stoppe kartleggingen av «nettverket» akkurat på de punktene de gjorde? Det er ganske åpenbart. Neste ledd i «nettverket» ville nemlig i flere tilfeller være høyt profilerte næringslivsledere som sannsynligvis ville bli svært frustrert over å bli trukket inn i en slik oversikt.

Hva handler saken om?

Drammens Tidende har også i et forsøk på å hjelpe sine lesere forsøkt å forklare hva denne saken egentlig handler om. Jeg vil gjøre mine lesere den samme tjenesten: Denne saken er egentlig veldig enkel. Den handler om at arbeidstilsynet har sagt at en del ungdommer som gjerne vil bidra til samfunnsnyttige formål ikke lenger skal få gjøre dette uten å betale skatt av det. Den handler om at BCC og lokalmenighetene gjør sitt aller beste for å skaffe seg økonomi til å drive barne- og ungdomsarbeid – et arbeid som for øvrig er svært lønnsomt for samfunnet. Den handler om at en stor gruppe mennesker legger for dagen et usedvanlig positivt og uselvisk engasjement. I Drammen kan tydeligvis slikt ikke gå ustraffet.

Andre relevante innlegg:

×