500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Kulturutveksling i BCC

Mange BCC-medlemmer benytter anledningen til å bygge seg et ganske omfattende internasjonalt nettverk. I dette gjesteinnlegget skriver Harald Almås om kulturutveksling i BCC.


Gjesteinnlegg – Harald Almås, Stord: Blant mange ting som gjør det interessant og innholdsrikt å være BCC-medlem er det omfattende internasjonale kontaktnettet vi befinner oss midt oppi. Ved å arbeide med felles interesse mot felles mål, knyttes vi sammen på tvers av enhver landegrense og kontinent på en helt naturlig måte. Dette gir oss mye glede ved at vi opplever og deler hverandres erfaringer.

Kulturutveksling uten offentlig støtte

Det er bred enighet om at et demokratisk samfunn har stor nytte av utveksling med andre kulturer. Dette ser vi at også norske myndigheter fokuserer på, blant annet gjennom ordninger som skal stimulere kulturutveksling i mange ulike former.

BCC har drevet en utstrakt kulturutveksling gjennom snart hundre år. Vi samarbeider tett langt ut over landegrenser for å hjelpe hverandre i forbindelse med lokaler og fasiliteter til å samles. Vi vil så gjerne lage bro over generasjonene, og da må vi også legge til rette for barn og ungdom. I dette arbeidet opplever vi trivsel og forbrødring i en grad som er vanskelig å forstå uten selv å ha opplevd det. Dette kan man lese mer om i Bernt Aksels blogginnlegg om arbeidersamfunnet blant oss.

Ungdomsprogrammer

For en del år tilbake etablerte BCC ungdomsprogrammer hvor deltakere fra hele verden kunne oppleve nye kulturer, og gjerne gis anledning til å bidra i frivillig innsats. Responsen var enorm, og det ble lange ventelister. Hvorfor? Fordi de unge hadde opplevd gleden av å gi og å gjøre noe sammen, og fordi de gjennom dette opplevde et rikt og levende fellesskap uansett hvor de kom fra og uansett tidligere sosial status. Sosial status opptar oss IKKE, men at enhver kan utvikle sine evner og anlegg. Ungdomsprogrammene representerer en viktig arena for praktisk læring og utvikling i et internasjonalt fellesskap.

Menighetens ungdomsprogrammer gir god anledning til å lære av andre kulturer
Menighetens ungdomsprogrammer gir god anledning til å lære av andre kulturer

Idrett og turneringer

I sfæren rundt BCC arrangeres det nå idrettsaktiviteter og turneringer med internasjonalt tilsnitt. Ishockeyturneringene trekker lag fra Finland, Canada og flere. Om sommeren er nesten «hele verden» engasjert i fotball og volleyballturneringer på Brunstad. Gjennom ballspill og utfordrende idrettskonkurranser lærer den unge fra Afrika å samarbeide med kameraten sin fra Danmark om å dra seieren i land.

Språk og kultur

Student Travel School (STS) heter et svensk nettsted som formidler internasjonal kontakt som en del av opplæring i fremmedspråk. Grunnleggeren, Lars Magnusson fra Gøteborg så på 50-tallet behovet for at kunnskap om språk i samfunnet var raskt økende. Han ble den første i Norden til å arrangere språkreiser i større skala basert på at elevene slik kunne få en unik mulighet til språktrening i landet der språket ble snakket. I BCC har det vært et utpreget språklig mangfold siden omtrent samme tid som STS startet sin virksomhet, altså fra slutten på 1950-tallet. En gruppe evangelister fra Norge med Elias Aslaksen, Sigurd Bratlie og Aksel J. Smith i spissen innledet i disse år en europeisk og senere verdensomspennende evangelisering som forårsaket at det som den gang var menighetens samlingssted i Stokke, og menigheten i Oslo, ble arnested for språklig utveksling og læring. Som et resultat av dette er det i dag mange tusen mennesker fra alle verdenshjørner som både leser, taler og skriver norsk. Ja, enkelte til og med så godt at de nærmest setter mange oss fra Norge i forlegenhet.

Musikalsk samarbeid

Et trivelig resultat av denne omfattende kulturelle sammenrisling av mennesker fra hele verden er det musikalske samarbeidet. Vi er virkelig stolte av vårt storband, Helge Ankers Orkester som ved mange begivenheter og anledninger gleder oss med spenstig og flott musikk. Orkesteret har en besetning som består av kvinner og menn fra mange land. Språklig eller kulturell bakgrunn er ikke noe som helst hinder for at orkesterets musikalske liv kan blomstre. Tvert imot er det ikke vanskelig å oppdage at dette mangfold virker som en musikalsk katalysator som gjør at Helge Ankers Orkester kommer opp med musikalske godbiter som perler på en snor.

Musikalsk samarbeid på tvers av landegrenser
Musikalsk samarbeid på tvers av landegrenser

Et flerkulturelt samfunn

Mangfold gir oss gode vilkår for mental vekst. Et munnhell sier at enhver er seg selv nærmest, og det er nok sant. Vi er med rette stolte av norsk kultur og tradisjon og takknemlige for vår demokratiske arv, men veien over i kulturarroganse er ikke lang. I BCC ønsker vi sterkt å bidra til gjensidig respekt og forståelse mellom ulike kulturer. Vi har selv kjent på kroppen at dette er viktig, for vi har selv erfart at det kan være krevende å utgjøre en minoritet i et samfunn. Ved å skape arenaer for flerkulturelle opplevelser skapes det åpenhet og fellesskap. Mennesker med helt ulik bakgrunn enn oss selv kan tilføre oss store verdier, og de som kommer til vårt land enten som flyktninger eller venner vi kjenner fra før, bør møtes med positiv interesse, med en romslig holdning og med nestekjærlighet. Dette er særlig viktig i vår tid med intens migrasjon mellom landene.  Det er gripende fortellinger som rulles opp for oss om hvordan unge og spede mennesker under fattigdom og vanskelige kår, gjerne på flukt, satser hele sin tilværelse på å ta seg av sine mindre søsken eller andre sårbare slektninger.

Skal de fremmede bli som oss?

Bør vi kreve at alle blir som oss. eller skal vi se på forskjellighet som en berikelse? Kan vi tåle ideer og tanker som går på tvers av våre egne uten at vi forlanger at de skal forkaste dem? Forskjellighet har historisk vist seg å være en utfordring i Norge. Det er ikke pent alt som kan berettes om hvordan vi har behandlet tatere, samer, jøder og enkeltpersoner med nye tanker gjennom tidene! Det forlanges at vi skal være like og gå i takt. I stor grad går også norske medier i takt, og av og til kan det være fristende å bruke sammenligningen med en sildestim; når den første silda snur, snur hele stimen i samme øyeblikk. Nåde den som da kommer i veien! Integrering er bra, for det uttrykker romslighet og respekt. Men går vi ikke for langt om vi forlanger at mennesker med ulik kulturbakgrunn skal assimileres? Da må de jo i stor grad oppgi sin identitet samtidig som vi selv går glipp av å lære av deres kultur. Å avvise at andre har noe å lære oss er dumhet! Det finnes bare ett brukbart alternativ: De som bor i Norge på lovlig vis og følger norsk lov bør møtes med åpent sinn, med positiv nysgjerrighet og respekt. Det er viktig å ha møtesteder for dette.

Av: Harald Almås, Stord

×