500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Oppfordrer BCC til større frimodighet

Religions- og debattredaktør Alf Gjøsund i den kristne dagsavisen Vårt Land skriver i en kommentar at også BCC fortjener respekt og forståelse for sin egenart som en av landets religiøse minoriteter. Han oppfordrer BCC til større frimodighet, og tror BCC og det øvrige Kristen-Norge har noe å lære av hverandre.


Hadde blandede følelser

Lørdag 14. oktober trykket landets største kristne dagsavis, Vårt Land, en stor artikkel med tittelen «Vondt blod». I artikkelen ble jeg selv intervjuet. Da jeg ble kontaktet av journalisten som skulle skrive artikkelen hadde jeg litt blandede følelser. De siste ti årene har henvendelse fra en journalist stort sett uten unntak betydd at jeg skal kommentere beskyldninger som en eller annen har kommet med mot meg selv eller BCC. Min erfaring har vært at henvendelsene gjerne har vært innsmigrende, men det har ganske snart blitt åpenbart hva journalistens egentlige agenda har vært.

For min del ble det derfor en nesten uvirkelig opplevelse å møte en journalist som viste en ærlig interesse for å forstå den saken han skulle skrive om, og da ikke bare på et overflatisk nivå. En god del av spørsmålene jeg fikk handlet om mine blogginnlegg knyttet til overgrepsbeskyldningene jeg ble utsatt for i sommer. Men for en gangs skyld opplevde jeg også å få spørsmål som gikk dypere enn de svært så konfliktfylte sakene jeg skrev om i mine innlegg, spørsmål som hadde som mål å finne ut av årsakene og sammenhengene som lå bak.

Ble belyst fra bredt perspektiv

Resultatet ble en artikkel som lot mange stemmer komme til orde, og som forsøkte å samle disse slik at temaet ble belyst fra et bredt perspektiv. Det betyr ikke at jeg kan si meg enig i alle deler av innholdet i artikkelen. Derimot betyr det at jeg opplever artikkelen som så interessant og reflektert at den er egnet til å gi alle involverte, inkludert meg selv og BCC, føde for tanken.

I dag fulgte redaktør Alf Gjøsund opp lørdagens artikkel med en kommentar der han satte søkelyset på det faktum at BCC har hatt en enorm utvikling de siste 15 år. En utvikling som kan se ut til å være uinteressant for en del av de som forlot menigheten for 20 – 25 år siden, og som er uforsonlige i sin kritikk av menigheten.

BCC er ikke hevet over kritikk

Gjøsund påpeker at BCC ikke er hevet over kritikk. Det har jeg ingen problemer med å være enig i. Men kritikk som i beste fall er virkelighetsfjern, eller i verste fall bare er sverting uten noe konstruktivt formål, fører ingensteds hen. Slik kritikk fører bare til polarisering. Dette fenomenet har vi sett med all tydelighet denne sommeren.

Avslutningen på Gjøsunds kommentar er interessant. Her peker han på hvordan samfunnet er mer bevisste enn før på å respektere og forstå ulike minoriteters egenart. – Den respekten fortjener BCC også, skriver han. Etter min oppfatning beskriver han her et svært viktig poeng. Jeg tror det er få i BCC som tenker at alle i samfunnet skal være enig i vårt verdigrunnlag eller applaudere alt menigheten driver med. Vi ønsker ikke å pådytte samfunnet vårt verdisyn. Derimot ønsker vi respekt for at vi har vår egenart og vårt trosgrunnlag som definerer oss og som vi samler oss om.

Kristen-Norge kan også ha noe å lære

«Poenget er også å oppfordre BCC til større frimodighet, ikke mindre. Mange av verdiene de står for trenger samfunnet vårt mer av. Dessuten kan Kristen-Norge ha noe å lære av den åndelige arven etter grunnlegger Johan Oscar Smith. Selv kan BCC utvilsomt berikes av resten av kirkens erfaringer og perspektiver.» skriver Gjøsund.

Kan BCC berikes av resten av kirkens erfaringer og perspektiver? For min del tror jeg absolutt det. Å kunne lære av erfaringer som er høstet gjennom mange mannsaldre kan ganske sikkert være nyttig. Og det å sette seg inn i andres perspektiver er ikke det samme som å endre sin egenart eller gå på akkord med sitt trosgrunnlag. Å forstå andres perspektiver gir som regel en utvidet horisont, noe som sjelden er en ulempe.

For mange BCC-medlemmer tror jeg artikkelen og den påfølgende kommentaren i Vårt Land er etterlengtet. Kanskje kan det også være et signal til øvrig presse om at BCC fortjener å bli tatt på alvor. Men det er også et signal om at BCC kanskje har noe å tenke over.

Artikkelen i Vårt Land lørdag finner du her: Bitre anklager

Religions- og debattredaktør Alf Gjøsunds kommentar kan leses i dagens utgave av Vårt Land eller på Verdidebatt.no

×