500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Skatt på frivillighet?

En bedre ordning for mva-kompensasjon løftes fram som frivillighetens viktigste sak i valgkampen. Kompensasjonsordningen har blitt dårligere de siste årene, og mva framstår mer og mer som en skatt på frivillighet.


2 milliarder

Norsk frivillighet betaler årlig nesten 2 milliarder kroner i merverdiavgift. Ifølge organisasjonen Frivillighet Norge er merverdiavgiften en avgift som rammer frivilligheten spesielt, og gir økte kostnader og mindre aktivitet i lag og foreninger. I en artikkel på organisasjonens hjemmesider uttaler generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen at dette oppleves som urettferdig. – Vi mener staten bør investerte i de gode verdiene som frivilligheten representerer og kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, sier han.

Andelen som blir kompensert har også gått ned de siste årene, da omsetningen i organisasjonene har økt mer enn det som blir bevilget til kompensasjon.

Frivillighetens krav

Frivillighet Norge har formulert tre krav til politikerne i forbindelse med årets valgkamp:

  • Momskompensasjonsordningen må fullfinansieres og bli en rettighet for frivillige organisasjoner
  • Ordningens innretning må endres, for å sikre at kompensasjonen treffer momsutgiftene
  • Det må opprettes en ordning for momskompensasjon for investeringer i frivillighetseide bygg

Organisasjonen har også publisert en film som forklarer hvorfor momsen fungerer som en skatt på frivillighet.

Viktig sak

Personlig støtter jeg Frivillighet Norges argumenter i denne saken. Frivillighetens betydning for samfunnet er stor, sannsynligvis langt større enn mange tenker. Samtidig er det svært viktig at frivilligheten virkelig er fri, at den er uavhengig av politikk og statlige føringer. Ved å gjøre kompensasjon til en fullfinansiert rettighet vil vi komme et viktig skritt i riktig retning.

De av mine lesere som har fulgt bloggen en stund vil nok også ha fått med seg at jeg mener en kanskje enda viktigere sak for frivilligheten er muligheten til gode skattefradragsordninger. På dette området er Norge langt bak mange andre sammenlignbare land. Gode skattefradragsordninger for gaver til frivillige organisasjoner vil mer enn noe annet stimulere til en livskraftig frivillighet. Det å gi organisasjonene gode rammer for selv å kunne tjene sine penger er et grep som kan anspore ildsjelene og samtidig inspirere frivilligheten til å løfte i flokk.

La oss håpe at Frivillighet Norge lykkes med å få politikernes øre i årets valgkamp.

×