500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Status mistenkt

Dagens Næringsliv meldte tidligere i dag at jeg er mistenkt av nederlandsk politi for dokumentforfalskning. At jeg er overrasket over den utviklingen denne saken har fått er ingen overdrivelse.


Mine lesere vil være kjent med at jeg denne uka har vært innkalt som vitne i straffesaken mot nederlandske Jonathan van der Linden, som er tiltalt for bedrageri av 8 millioner Euro, hvitvasking, og omfattende dokumentforfalsking. Dagens Næringsliv skriver at min status i dag endret seg fra vitne til mistenkt, og at mistanken gjelder dokumentforfalskning. Siden dommer Karl Magnus Nordbakk har ilagt referatforbud fra vitneavhøret ønsker jeg ikke å referere hva jeg har forklart meg om disse dagene. Etter disse dagene kan jeg imidlertid ikke på noen måte skjønne at jeg ikke skal ha oppfylt lovgivningen fullt og helt i alle land der jeg har hatt virksomhet.

Det må derfor være lov å uttrykke stor overraskelse over vendingen saken har tatt. Jeg har disse dagene stilt lojalt opp overfor nederlandsk politi, i den hensikt å bidra til å opplyse saken med den kunnskapen jeg har. Jeg har svart så grundig og sannferdig på spørsmålene som jeg har klart der og da. Fremdeles har jeg ikke klart for meg hva det er den nederlandske påtalemyndigheten mener mistanken om dokumentforfalskning er begrunnet i. Jeg kan ikke på noen måte se at det materialet jeg er blitt forelagt eller de spørsmålene jeg har besvart hittil skulle gi grunnlag for en slik mistanke. Derfor benyttet jeg i dag også anledningen til å henstille til nederlandsk politi om å meddele meg begrunnelsen for statusendringen skriftlig slik at jeg har en reell mulighet til å sette meg inn i hva jeg beskyldes for.

Jeg er sjokkert og oppgitt over at mine forsøk på å bidra til å belyse mitt kjennskap til en stor og viktig straffesak har gitt et så til de grader absurd resultat. Jeg skulle svært gjerne imøtegått påstandene, men så lenge det er ilagt referatforbud kan jeg ganske enkelt ikke gjøre dette. Opplevelsen gjør at man kan bli fristet til å lure på hvordan rettssikkerheten i Nederland blir ivaretatt i slike saker. Foreløpig avventer jeg med å kommentere saken ytterligere til jeg har fått en grundigere begrunnelse for hva som ligger bak mistanken fra den nederlandske påtalemyndigheten.

Les også

×