500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Høy aktivitet på mange fronter

Ferdigstillelse og overlevering av de første hotellbyggene. Parkeringstunnel fra hotellanlegget til idretts- og aktivitetsanlegget. Reising av den store aktivitetshallen. Oppstart på enda flere hotellbygg. Daglig leder i ILC Construction AS, Dagfinn Lindberg, mangler ikke oppgaver i 2017.


Overleverer to hotellbygg før sommeren

– For øyeblikket arbeider vi intensivt med å utstyre, innrede og ferdigstille de to første hotellbyggene, V7 og V8, sier Lindberg og ser ut gjennom kontorvinduet i brakkeriggen der han sitter. Utenfor er det et yrende liv både av maskiner og mennesker. – Vi skal overlevere disse to byggene til byggherren, Oslofjord Property AS, i mai / juni, fortsetter han. Før dette må selvfølgelig det tekniske anlegget være på plass, interiør og møbler montert, styringssystemer og adgangskontroll testet og innkjørt. Utomhusanlegget mellom byggene må også opparbeides som det parkanlegget arkitekten har lagt opp til. Så vi og våre leverandører mangler ikke noe å gjøre denne våren og sommeren, smiler han.

Det første hotellbygget som skal overleveres før sommeren, V8.
Det første hotellbygget som skal overleveres før sommeren, V8.

De to byggene blir en viktig symbolsk milepæl i det store utbyggingsprosjektet. De utgjør nemlig den aller første delen av det nye konferanseanlegget som skal vokse fram de neste årene. Ved slutten av året skal ytterligere to bygg, V4 og V6 overleveres. Om et år vil altså fire nye hotellbygg være i full bruk.

Tunnel under veien

For øyeblikket er ni hotellbygg i ulike faser av ferdigstillelse, alle på vestsiden av promenadegaten som skal gå gjennom det nye anlegget. Ifølge Lindberg skal alle de ni byggene være ferdig reist og tettet i løpet av året. Straks over sommeren begynner i tillegg arbeidet med å reise enda flere hotellbygg. – Vi regner med å starte på byggene som tilhører det såkalte K-hotellet i august, sier Lindberg. – Disse ligger mot nordvest, ved Brunstadveien. Men før vi kan starte på dem må det graves en tunnel som skal forbinde parkeringskjelleren under hotellbyggene med kjelleren under idretts- og aktivitetsanlegget. Vi starter på dette omtrent umiddelbart, og graver oss gjennom Brunstadveien i mars. Til sommeren skal tunnelen være ferdig fram til andre siden av veien. Den vil senere forlenges opp til hallene.

Dagfinn Lindberg, daglig leder i entreprenørselskapet ILC Construction AS. Her fra en befaring i fjor.
Dagfinn Lindberg, daglig leder i entreprenørselskapet ILC Construction AS. Her fra en befaring i fjor.

Betongarbeidene for den store aktivitetshallen har allerede startet, og det første som skal på plass er naturlig nok parkeringskjelleren som ligger i to etasjer under denne. – I mars regner vi med å kunne starte med å legge elementene til garasjesystemene, forteller Lindberg. – Til sommeren skal dekkene være lagt for begge de to kjelleretasjene. Da er vi klare til å reise selve hallen. Reisingen av råbygget for denne starter til høsten, og per i dag planlegges det med tett tak til jul.

Under aktivitetshallen skal det også bygges ny energisentral. Her skal blant annet det nye flisfyringsanlegget ligge. Byggingen av denne skal ifølge Lindberg også starte i sommer, og skal være ferdig til jul.

Grunnarbeider også på østsiden

De som ankommer Oslofjord i dag ser en hektisk aktivitet på vestsiden av den nye innkjøringsveien og promenadegaten, men bare en stor tom parkeringsplass på østsiden. Dette vil endres i løpet av året. – Grunnarbeider med kalkstabilisering og klargjøring av tomtene starter tidlig på høsten, forklarer Lindberg. – Dette vil pågå utover høsten. Selve byggene starter vi likevel ikke på før tidlig i 2018.

Lindberg er glad for at framdriften hittil har gått etter planen, og håper det vil fortsette gjennom hele prosjektet. – Det er klart at det er utfordrende å holde planen med så mange parallelle bygg som reises, ikke minst når vi i år får en ny stor byggeplass for idretts- og aktivitetsanlegget som skal gå parallelt med hotellbyggene. Men vi har gjort mye for å sikre at vi skal klare dette. Blant annet har vi kjøpt inn en egen buss som frakter arbeidere mellom ulike steder på de to byggeplassene til faste tider på dagen, og vi har regnet ut at det faktisk gir oss en betydelig effektivitetsgevinst i tillegg til en positiv effekt på HMS. Det begynner jo å bli lange avstander her nå, sier Lindberg.

ILC Construction har skaffet egen buss til å frakte arbeidere rundt på byggeplassene.
ILC Construction har skaffet egen buss til å frakte arbeidere rundt på byggeplassene.

Han ser også at innredningen av byggene blir et kritisk punkt. – Vi har våren på oss til å få inn møbler og interiør i alle de nye hotellsuitene som skal overleveres, og det er rent logistikkmessig en betydelig utfordring både å få det hit til riktige tider og å få det inn på riktig sted raskt og effektivt.

HMS fortsatt viktigst

Én sak er Lindberg imidlertid klinkende klar på: Han vil ikke gå på akkord med HMS-arbeidet selv om det skulle bli travelt. – HMS må være lengst framme i tankene uansett hva vi gjør, sier han. – For den nye aktivitetshallen blir dette spesielt viktig. De fleste er blitt godt vant til at vi må sikre oss når vi arbeider i høyden, men ikke alle tenker over at det er minst like viktig å sikre når vi sprenger oss langt nedover. Sikring av byggegropen er svært viktig. Nå har vi hengt opp nett for å hindre at stein og grus som løsner fra fjellveggene skal skade arbeiderne. Vi arbeider også med å skape høy bevissthet om hvilke farer som finnes på de ulike delene av anlegget. Blant annet krever vi egne separate sikkerhetskurs for begge de to byggeplassene, og har nå innført et merkesystem på hjelmene slik at vi raskt kan se om noen mangler slikt kurs. Da er det ganske enkelt ikke lov til å oppholde seg der, forklarer Lindberg.

Året som gikk var hektisk for entreprenørselskapet han leder, og 2017 ser altså ikke ut til å bli mindre travelt. Lindberg forteller at han synes det er en spennende fase de er i nå. – Det er en veldig morsom fase fordi det skjer så mye og det viser så godt etter. Vi ser byggeplassen endre seg fra uke til uke, det er stadig noe som vokser opp og andre deler som blir ferdigstilt. Jeg ser fram til året vi går i møte nå, og tror de som følger med på prosjektet også vil ha en del spennende saker å se fram til dette året, avslutter han.

×