500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Sørger for trygg vei ut

Å bo godt er viktig. Å bo trygt er ikke mindre viktig. Ingen ønsker å oppleve brann eller situasjoner der det er nødvendig å evakuere et bygg. Skulle slike situasjoner likevel oppstå er det betryggende å vite hva som er gjort for å sørge for sikkerheten også i slike tilfeller.


Simulerer røyk og rømning

Brannalarmen går. I flere hundre hotellrom blir gjestene revet ut av sin fredelige tilværelse. Fem etasjer med svalganger fylles opp av folk som skal ned trapper og ut i sikkerhet. Hvor lang tid tar det før de er ute? Vil de møte flaskehalser på sin rute der de blir stående for lenge og vente på at de som er foran skal komme seg ut? Vil røykutviklingen gjøre at de får problemer underveis?

Det er slike spørsmål Vern Nicolette i ingeniørfirmaet IPD Norway AS har arbeidet med i forbindelse med utbyggingen av Oslofjord Convention Center. Simulering av brann og eksplosjoner er hans spesialområde, et område der han har lang erfaring fra amerikanske forskningsinstitusjoner, NASA og forsvaret i USA.

– Vi bruker datateknologi for å simulere strømmen av folk som oppstår når alarmen går, forteller Nicolette og viser fram dataskjermen på kontoret i Stokke sentrum. På skjermen vises et skjelett av trappeoppgangene og svalgangene i ett av hotellbyggene som snart skal reises på Oslofjord. Nicolette klikker på et symbol, og plutselig dukker menneskefigurer opp og begynner å stimle sammen rundt trappene. – Fargekoding viser belastningen på ulike punkt, og viser de stedene det er størst risiko for flaskehalser, forklarer Nicolette. – Det er disse vi bruker mest tid på å studere.

Svært trygge bygg

IPD Norway har lagt ut flere videoer fra simuleringene på sin YouTube-kanal. Under kan du se videoer fra hotellbygg Ø1, der 930 personer evakueres på litt over fem minutter.

– Hotellbyggene på Oslofjord blir svært trygge når det gjelder rømningssikkerhet, sier Nicolette. – Det er for det første flere trapperom i hvert bygg, og mange av byggene har i tillegg utvendige trappeganger i enden av svalgangene. Hotellsuitene er gjennomgående slik at det er ingen innvendige korridorer der folk fra mange rom plutselig møtes.

Ser på idrettsanlegget

Det er ikke bare hotellbyggene som studeres, idrettsanlegget blir også grundig gjennomgått. –Vi ser nøye på rømningsrutene også her, sier Nicolette. Under kan du se en video av hvordan det kan se ut når 8.000 mennesker skal evakuere den store hallen.

– Det er et litt spesielt tilfelle, for vanligvis vil det være kun en brøkdel så mange mennesker der når hallen brukes. Men siden er det mulig å få inn 8.000 mennesker gjennomfører vi simuleringer med dette antallet. I det tilfellet som vises her er hallen simulert uten stoler, men vi er i ferd med å lage en ny simulering der hallen er fullt oppsatt med møblering også.

Rømningsmulighetene er en side av bildet, røyken er en annen. – Som regel er det røykutviklingen som er problematisk, sier Nicolette. – Denne simulerer vi også, for å være sikre på at røyken ikke vil skape problemer for rømningen. For eksempel vil det i den store hallen automatisk åpnes røykluker som lufter ut, slik at publikum vil ha god tid til å rømme før røyken eventuelt når det nivået der publikum sitter. Simuleringene gir oss svar på hvor store tidsrom vi snakker om, og gir oss den tilstrekkelige tryggheten for at publikumssikkerheten er godt ivaretatt hva brann, røyk og rømning angår.

Vi får håpe at resultatene fra arbeidet Nicolette og de andre ingeniørene utfører på dette området aldri vil bli testet i praksis. Skulle det likevel skje kan vi være svært glade for at jobben er gjort så grundig.

×