500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Ingen isolert øy

Det nye Oslofjord Convention Center blir stort. Det blir nesten som en egen by, der mennesker skal bo, spise og være sammen. Skal anlegget bli en suksess er det likevel fortsatt avhengig av god infrastruktur og kommunikasjon med omgivelsene.


Ikke bare strøm

– Konferanseanlegget blir ingen isolert øy, og en del av våre oppgaver er å knytte det mest mulig effektivt opp mot resten av samfunnet, sier Leif Arne Bratlie i ingeniørselskapet IPD Norway AS. Han har hatt ansvar for å beregne og prosjektere mye av den tekniske infrastrukturen for utbyggingen som pågår. I innlegget Dobbelt så mye varme, halvparten så mye utslipp fortalte han at det var lagt inn nye høyspentlinjer og installert fem nye trafoer for å sikre strømtilførselen til det framtidige anlegget. Det er imidlertid ikke bare strøm som trengs på et slikt anlegg.

Leif Arne Bratlie
Leif Arne Bratlie

– En viktig konsekvens av utbyggingen har vært at byggherren oppgraderer avløpsanlegget for kommunen, forteller Bratlie. – Det var behovene fra utbyggingen som utløste dette, men anlegget på Oslofjord legger bare beslag på en liten del av den totale kapasiteten som nå bekostes av byggherren. Oppgraderingen av avløpsanlegget var en del av utbyggingsavtalen som ble inngått med kommunen for en del år siden, og gjenspeiler behovet for at lokalmiljøet skal få noe i retur når det gis tillatelse til et slikt stort prosjekt. Derfor er avløpsledningen oppgradert på en langt større strekning og med en langt større kapasitet enn det utbyggingen i seg selv har utløst. Kommunens til dels utslitte utstyr blir oppgradert, og det blir bygget ny pumpestasjon. Totalt vil byggherren bruke nesten 25 millioner kroner på denne oppgraderingen, sier Bratlie, som forteller at avløpsanlegget og pumpestasjonen skal ferdigstilles våren 2017. Infrastrukturen til Oslofjord omfatter også vannforsyning, men denne er det ikke nødvendig å oppgradere siden dette ifølge Bratlie ble gjort i tilstrekkelig omfang forrige gang anlegget ble bygget ut.

Kart som viser traseer for høyspentkabelen samt avløpsanlegget.
Kart som viser traseer for høyspentkabelen samt avløpsanlegget som byggherren oppgraderer for kommunen.

Effektive og løsningsorienterte

Bratlie har hatt mye kommunikasjon med Stokke kommunes administrasjon og byggesaksavdeling i planleggingen av utbyggingen, og berømmer saksbehandlerne han har hatt kontakt med. – De har på den ene siden satt høye krav til kvalitet og presisjon i våre søknader og dokumentasjon. Men når vi på vår side har tilfredsstilt dette har de på sin side vært både effektive og løsningsorienterte. Det har vært en positiv opplevelse, sier Bratlie.

I vår tidsalder er ikke strøm og avløp nok for å knytte et konferanseanlegg til resten av samfunnet. Datakapasitet er blitt nesten like viktig. – Vi har prosjektert to separate høyhastighets fiberlinjer inn til området, forklarer Bratlie. Disse ligger i hver sin fysiske grøft slik at hvis det blir brudd på den ene linjen vil den andre fortsette å fungere og gjestene vil i praksis ikke merke forskjell.

Skisse av infrastruktur for noen av hotellbyggene.
Skisse av infrastruktur for noen av hotellbyggene.

Å beregne datakapasitet er ikke enkelt i vår tidsalder, med streaming av video, en gryende teknologi for Virtual Reality og datastrømmer som følger med oss i stort sett alt vi gjør. Ifølge Bratlie skal kapasiteten likevel være god. – Selvfølgelig kan vi aldri forutsi den tekniske utviklingen presist, men med utgangspunkt i det vi forventer og har oversikt over i dag skal kapasiteten holde i minst en generasjon framover, sier han.

Flere datarom

Det blir ifølge Bratlie også bygget to helt separate datarom som skal speile hverandre, slik at om utstyr i det ene svikter skal driften kunne fortsette uavbrutt. Noen av hotellbyggene vil også ha datarom.

Skisse fra ett av datarommene i hotellbyggene.
Skisse fra ett av datarommene i hotellbyggene.

Gjestene på Oslofjord skal kunne ha trådløs dekning på stort sett hele området. – Alle innearealer skal være dekket helt fra begynnelsen, og i store deler av utearealene vil det også være dekning, sier han. – Men det viktigste er likevel at selve kjernekapasiteten inn og ut av området er så stor at ny teknologi og utstyr for å utvide dekningen kan henges på etter hvert som det blir behov. Det mener vi skal være godt ivaretatt, avslutter Bratlie.

Under bakken legges det et nettverk av kabler og rør som syr byggene sammen.
Under bakken legges det et nettverk av kabler og rør som syr byggene sammen.

Oslofjord ligger kanskje litt utenfor allfarvei rent geografisk, men i den digitale verden ser det altså ikke ut til at kommunikasjonsmulighetene skal stå tilbake for noe annet sted. For framtidige gjester som er bekymret for om de vil kunne se sine Netflix-filmer eller ha LAN-party i hotellsuiten bør dette være godt nytt.

×