500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Spennende ingeniørarbeid

I sentrum av den lille vestfoldbyen Stokke er det bygget opp et sterkt ingeniørmiljø. I lokalene til selskapet IPD Norway AS sitter omtrent 30 personer som beregner og prosjekterer den store utbyggingen på Oslofjord Convention Center, noen få kilometer unna.


Sterkt kompetansemiljø

– Det er veldig moro at vi har klart å bygge opp et så sterkt kompetansemiljø på kort tid, sier daglig leder Aksel Østmoen. Selskapet holder til midt i sentrum, i andre etasje på Stokke senter. – For omtrent ett år siden flyttet vi hovedkontoret fra Ski til Stokke, og flyttet samtidig avdelingen i Telemark hit slik at vi sitter mer samlet.

De moderne kontorlokalene summer av lavmælt, men hektisk aktivitet. Dypt konsentrerte ingeniører bak store dataskjermer er i ferd med å utarbeide det som skal til av beregninger og dokumentasjon for at byggene skal kunne reises på Oslofjord. I gangene står store printere og spytter ut tegninger. På et av møterommene har en arbeidsgruppe tatt opp en 3D-modell på storskjerm og diskuterer hvordan de skal få lagt rørene gjennom etasjeskillet på ett av hotellbyggene på best mulig måte.

Selskapet har fått moderne og lyse lokaler i sentrum av Stokke.
Selskapet har fått moderne og lyse lokaler i sentrum av Stokke.

Selskapet Østmoen leder har inngått avtale om å gjennomføre en stor del av ingeniør- og prosjekteringsarbeidene for byggherren Oslofjord Property AS. – Det er veldig spennende å få levere rådgivnings- og ingeniørtjenester til et så omfattende og faglig interessant prosjekt, sier Østmoen. – Vi sitter på stor tverrfaglig kompetanse, og har ingeniører innenfor de fleste faggrupper unntatt arkitektfaget. I lokalene her finner du blant annet folk som arbeider med elektro, rør, brann, bygningsfysikk, geoteknikk og en god del annet. Vi bruker også underleverandører på enkelte områder der vi ikke har kapasitet eller kompetanse selv, forklarer han.

Knappe tidsfrister

Arbeidet med et slikt prosjekt er ifølge Østmoen spennende, men til tider også ganske krevende. – Akkurat nå er det 10 bygg under oppføring borte på utbyggingsområdet, alle i litt forskjellige faser, forteller han. – Samtidig prosjekteres idrettsanlegget for fullt. Det er ofte behov for raske avklaringer, og det ropes på detaljer fra mange hold. Selv om mye av arbeidet er gjort før byggingen starter er det løpende behov for oppfølging fra vår side, og tidsfristene er gjerne ekstremt knappe for at ikke framdriften på byggeplassen skal hemmes. Å sjonglere så mange parallelle prosjekter i forskjellige byggefaser kan til tider være utfordrende, men det er jo også veldig morsomt da, smiler han.

Noe av det Østmoen finner mest tilfredsstillende i jobben er når han opplever at ny teknologi knytter de mange aktørene sammen og får dem til å jobbe som en helhet. – Vi har arbeidet mye med å ta i bruk det siste av dataverktøy for å få effektive samarbeidsformer mellom oss selv, arkitektene, våre egne leverandører, byggherren og entreprenøren, sier han ivrig. – Dette synes jeg vi har lykkes svært godt med. Alle har nå tilgang til det samme datagrunnlaget innenfor sitt fagområde, fra arkitekten via branningeniøren til gravemaskinføreren. Det har blitt en kjempesuksess.

Detaljerte beskrivelser

Som leverandør av ingeniørtjenestene gjør IPD Norway også mye av beskrivelses- og kalkulasjonsarbeidet for prosjektet. Østmoen forklarer at kalkylene selskapet har utarbeidet for byggherren er detaljkalkulert i verktøyet ISY Calcus. Fra dette verktøyet produseres også de tekniske beskrivelsene for arbeidene, slik at byggherren får både mengdeberegninger og tekniske beskrivelser etter norsk standard sammen med byggherrekalkylen. Byggene settes i stor grad sammen av ferdigproduserte elementer som heises på plass og monteres sammen på byggeplassen. Dette krever mye prosjektering i en tidlig fase for å få med alle detaljer til de som skal prefabrikkere.

Aksel Østmoen
Aksel Østmoen

IPD Norway er også ansvarlig for styringssystemene som skal sørge for at alle delene av det nye konferanseanlegget både fungerer godt sammen og fungerer sammen med det gamle anlegget. – Etter hvert som byggene blir ferdigstilt må de som skal drifte anlegget få overlevert systemene som skal styre det hele, forklarer Østmoen. – Styringssystemene er som et nervesystem der alle komponentene er knyttet sammen. Temperaturmålere, fuktighetsmålere, bevegelsessensorer og en lang rekke andre sensorer knyttes sammen med systemer som styrer ventilasjon, varme, adgangskontroll og mye annet. De som drifter anlegget kan gå inn på tegningene og styre hver enkelt komponent, men vil til daglig ha automatikk som sørger for å håndtere det aller meste. Et godt styringssystem er svært viktig for gjesteopplevelsen, men også for andre områder som energiforbruk og sikkerhet.

Arbeidene som skjer innenfor veggene hos IPD Norway spenner over flere interessante områder, og de ivrige ingeniørene forteller mer enn gjerne om hva de holder på med. I framtidige innlegg vil jeg skrive litt mer om en del av fagområdene de holder på med, og hvilken betydning dette har for anlegget som vokser fram på Oslofjord Convention Center. Følg med!

×