500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Gud lever fortsatt!

De siste 300 år har store tenkere og samfunnsprofiler gjentatte ganger stått fram med påstander om at verden er i ferd med å bevege seg bort fra religion og tro. Oppfatningen har helt siden opplysningstiden vært at vitenskap og kunnskap ville fjerne behovet for Gud. Flere av de store tenkerne tidfestet gjerne sine spådommer, og ofte fikk religionen ikke så mange årene igjen å leve.


Religion avskaffet?

Selveste Voltaire skrev på 1760-tallet i et brev til en venn at religion ville være avskaffet i løpet av 50 år. Lignende spådommer har kommet med ujevne mellomrom helt fram til vår tid. «Er Gud død?» skrev det amerikanske magasinet Time på sin forside i 1965. Overskriften har senere blitt ett av de mest brukte symbolene i sekularingseringsdebatten. I 1968 siterte New York Times den profilerte sosiologen Peter Berger, som mente at ved inngangen til det 21. århundret vil religiøse troende sannsynligvis kun finnes i små sekter, krøpet sammen for å motstå en verdensomspennende sekulær kultur.

Argumentet om at vitenskapen ville fjerne behovet for Gud har ofte stått sentralt i dette synet, på tross av at en stor andel av de aller fremste vitenskapsmenn og pionérer har erklært en sterk tro på en skapende kraft. Det ser ikke ut som at dette har endret seg nevneverdig i løpet av 300 år. Heller ikke i dag mangler det på uttalelser om at religion og tro går sin snarlige død i møte. Media rapporterer rett som det er nye «bevis» på at troende er en utdøende rase. En del forsøker også å overbevise sitt publikum om at verden allerede i dag er sekularisert, at – for å bruke uttrykket fra Time – Gud er død.

Kristendommen vokser

Men så viser det seg gang på gang at Gud er langt fra død. I motsetning til hva man kan få inntrykk av fra enkelte hold er det heller ikke bare islam og nyreligiøse retninger som vokser. Professor Rodney Stark, som har skrevet boken «Triumph of Faith», har studert det kanskje mest omfattende tallmateriale som finnes innenfor dette området. Ifølge ham peker statistikkene faktisk i retning av at verden som helhet blir stadig mer kristen. Erklærte ateister utgjør fortsatt en temmelig marginal andel av verdens befolkning, og det gjelder også i vestlige land. Tidligere nevnte Peter Berger skrev i 1997: Jeg tror at det jeg og de fleste andre sosiologer innenfor religionsforskning skrev på 1960-tallet var en feiltakelse… Størsteparten av verden er i dag definitivt ikke sekulær. Den er svært religiøs.

Professor Stark peker imidlertid på at europeiske land som har hatt sterke statsreligioner har et religiøst «marked» som er sterkt forstyrret av statlig favoriseringspolitikk. Han framhever at i land der en enkelt religion har blitt favorisert, har det resultert i et svakere religiøst engasjement i befolkningen som helhet, og at religiøs pluralisme og mangfold er nøkkelen til å få livskraftige og voksende kirkesamfunn.

Vår realitet

Det er sannsynligvis umulig å «vinne» en debatt om sekularisering. Når mennesker som har forsket på området i mange år slår i bordet og argumenterer hardt i stikk motsatte retninger er det vanskelig for en lekmann å vite hvem som har rett. Kanskje er det heller ikke så viktig. La meg heller ta utgangspunkt i de udiskutable fakta jeg selv kjenner. Denne sommeren er det totalt ca 16.000 innmeldte til BCCs to sommerstevner. Det er ny rekord, og lokalitetene menigheten leier har vært sprengt allerede i en god del år. Trenden for deltakelsen på de internasjonale konferansene har vært sterkt økende. Stort sett over alt i verden opplever også BCCs lokalmenigheter stor vekst. For de fleste av dem er det en realitet at lokaler og fasiliteter enten allerede er sprengt eller vil bli det i løpet av få år.

16.000 mennesker vil delta på BCCs to internasjonale sommerkonferanser i år.
16.000 mennesker vil delta på BCCs to internasjonale sommerkonferanser i år.

Når vi i år møtes fra hele verden har vi det godt sammen. Vi opplever et stort aktivitetstilbud, vi har gode og etter hvert forholdsvis komfortable rammer. All verdens erfaring tilsier likevel at dette ikke er nok til å skape enhet og langvarig vekst i en menighet. Til syvende og sist er det bare én ting som gjør at vi år etter år søker sammen, at vi vokser og trives: Troen på Gud. Forskere og samfunnsdebattanter må gjerne mene at Gud er død. For oss er Han i høyeste grad i live!

×