500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Sommerstevnene nærmer seg!

For mange BCC-medlemmer har sommerstevnene på Brunstad brakt gode opplevelser og minner helt fra barndommen. Her samles medlemmene om sin felles tro og verdier og her knytter barn og ungdom vennskap over hele verden år etter år. Stevnene har i alle år vært preget av trivsel og glede i uformelle settinger, og de siste årene har i tillegg det organiserte tilbudet blitt ganske omfattende.


Lang tradisjon

Sommerstevner har vært en tradisjon i BCC i nærmere hundre år. I mange år ble disse stevnene holdt på Nesbyen i Hallingdal, noe ikke minst næringslivet i regionen var begeistret for. Etter at menigheten kjøpte Nedre Brunstad Gård i Stokke i 1956 har sommerstevnene vært lagt dit. Selv om BCC ikke lenger eier stedet selv, spiller ikke konferanseanlegget på Brunstad noen mindre rolle i menighetens stevnevirksomhet i dag. Da det nye anlegget sto ferdig i 2004 var pågangen etter å komme til Brunstad om sommeren så stor at det etter kort tid ble nødvendig å innføre to sommerstevner hvert år. De siste årene har det vært ett stevne i juli og ett i august. Dette passer også godt for mange lokalmenigheter i Europa, der sommerferien gjerne ikke starter før rundt månedsskiftet juli / august.

Kjernen og hovedinnholdet i stevnene er medlemmenes felles trosgrunnlag. Det er forkynnelsen og det åndelige innholdet som er drivkraften bak den store entusiasmen og interessen for å komme på stevnene. Derfor inneholder programmet rikelig med oppbyggelige samlinger for alle aldre. På disse samlingene er den store salen med ca 6.500 sitteplasser ofte sprengfull, og møtene overføres via TV til fellesområder, hytter og leiligheter på stedet. Samtidig satellittsendes og streames de over hele verden til medlemmer som ikke har anledning til å være til stede.

Stort tilbud til barn

BCCs fokus på barne- og ungdomsarbeid de siste 20 år har også i økende grad satt sitt preg på stevnene. Brunstad har med sin nærhet til sjø og vakker natur alltid vært et barndoms paradis for mange, der dagene har vært fylt av bading, krabbefiske, ballspill og lek i skogen.

Mange av barna ser fram til krabbefiske og strandliv.
Mange av barna ser fram til krabbefiske og strandliv.

De siste årene har det blitt arbeidet mye med å legge mer systematisk til rette for denne aldersgruppen. Ser vi på årets tilbud spenner dette fra paintball og gokart via idrettsturneringer og indianercamp til ponniridning, tegnekurs, musikaler og lekeaktiviteter. Til disse stevnene har også Brunstad TV egne morgensendinger for barn som hjelper morgentrette foreldre med å holde barna i ånde, og som formidler nyttig informasjon om hva som skjer på stedet den dagen.

Brunstad TVs barnesendinger om morgenen har blitt veldig populære både blant små og store.
Brunstad TVs barnesendinger om morgenen har blitt veldig populære både blant små og store.

For ungdommen er det også mange tilbud, men fasilitetene på stedet er noe begrenset for denne aldersgruppen. Derfor er det svært mange ungdommer som ser fram til at Oslofjords idrettsanlegg skal bli ferdigstilt slik at de kan utfolde seg der. I år er det planlagt at den første kunstgressbanen skal kunne benyttes under stevnet, og dette er det nok mange som gleder seg til.

Omfattende planlegging

En god del av det som skjer under sommerstevnene krever store ressurser både for planlegging og gjennomføring. Åpningen av barnestevnet har de siste årene blitt et arrangement med innslag både av show, musikk, multimedia og tradisjonell oppbyggelse. Som regel er det ulike lokalmenigheter som har ansvar for disse arrangementene fra år til år, og de arbeider gjerne i mange måneder med forberedelser.

Musikaler og show inngår også i programmet.
Musikaler og show inngår også i programmet.

Det samme gjelder lekene under barnestevnene, der det legges svært mye energi ned i kreative konkurranser, kulisser og effekter. Ungdommen har sin egen turnering, Outdoor Challenge, med finaleshow som trekker fullsatt sal. Jeg håper å kunne få laget noen flere innlegg som forteller litt om hvordan lokalmenighetene arbeider med å forberede og gjennomføre disse aktivitetene. Under selve stevnet tenker jeg også å skrive litt om det som skjer. I mellomtiden tror jeg det er mange med meg som gleder seg stort til en ny sommer på Brunstad!

×