500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Store tall i stor menighet

Tirsdag 5. april var ca 700 medlemmer av BCCs lokalmenighet i Oslo samlet i menighetens lokaler på Ryen for en gjennomgang av økonomi, regnskaper og videre planer. Både tallene, stemningen og tilbakemeldingene etter kvelden vitner om en lokalmenighet som arbeider målbevisst med fokus både på nåtiden og framtiden.


Lang tradisjon

Gjennomgangen av lokalmenighetens årsregnskap er i Oslo & Follo en tradisjon som går mange tiår tilbake. Selv kan jeg huske disse samlingene helt fra jeg kom til Oslo i slutten av tenårene. Informasjonsmøter om generell økonomi, planer og status på aksjoner holdes nå flere ganger årlig, og det passet godt å samkjøre ett av disse møtene med regnskapsgjennomgangen denne aprilkvelden.

Kvelden åpnet med regnskapssjefens presentasjon av årsregnskapet for 2015. Lokalmenigheten i Oslo & Follo hadde i 2015 samlede inntekter på 19,4 millioner kroner, og et overskudd på i overkant av 2 millioner. Som kjent har vi i Oslo & Follo et stort byggeprosjekt foran oss, og til begeistring for de mange frammøtte medlemmene kunne det konstateres at vi ligger foran budsjett i vår lokale aksjon. Vår lokalmenighet bidro også i 2015 med en gave på 10,3 mill til BCC, som hovedsakelig vil anvendes som kapital for framtidig bruk og leie av Oslofjord Convention Center på de internasjonale stevnene.

Regnskapssjefen legger fram tallene fra 2015
Regnskapssjefen legger fram tallene fra 2015

Regnskaper og øvrig økonomisk informasjon i lokalmenigheten er selvfølgelig fullt ut åpent for medlemmene og det ble presisert at de som er engasjert i arbeidet med økonomistyringen gjerne bistår de av medlemmene som måtte ha spørsmål. Åpenhet og innsyn i den økonomiske situasjonen og planene er svært viktig med tanke på det behovet vi har for å samle oss om våre felles framtidige utfordringer.

Fokus på lokal aksjon

Etter regnskapsgjennomgangen ble det informert om det videre arbeidet med den lokale aksjonen og hvilke tiltak og aktiviteter som planlegges den neste tiden. En god del av av medlemmene i salen hadde selv vært engasjert i utforming og planlegging av dette. Eierskapet og ansvarsfølelsen knyttet til å løse de utfordringene den sterkt voksende lokalmenigheten står overfor, ser ut til å være sterkt. Engasjementet var det i hvert fall ingenting å si på. Det er et stort løft vi står overfor men vi løfter i flokk. Slik blir det ikke bare overkommelig men gir også stor glede ved felleskapet vi har i arbeidet.

Det er lite som inspirerer så mye til gode resultater som det å ha et konkurranseelement. Kvelden inneholdt også lansering av konkurranse mellom de ulike årsklassene i menigheten, med fokus på å samle inn så mye som mulig innen utgangen av 2018. Faktisk har medlemmene nå samlet seg om et mål på 2,3 mill hver eneste måned fram til desember 2018! Om dette lykkes vil vi i Oslo & Follo ha et svært godt grunnlag for å få på plass de fasilitetene vi så sårt trenger, samtidig som vi har levert et solid bidrag til BCC.

Fellesskap og hygge rundt maten hører også med en slik kveld
Fellesskap og hygge rundt maten hører også med en slik kveld

Lover godt for framtiden

Etter å ha fordøyd slik finansiell kost satte noen oppbyggelige ord og den påfølgende matserveringen en fin avsluttende ramme, der praten rundt bordene gikk for fullt lenge ut over kvelden. For min del er jeg svært glad over å kunne være en del av en lokalmenighet med slike entusiastiske, engasjerte og målbevisste medlemmer. Det gir meg stor tro på framtiden for oss i Oslo & Follo.

×