500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Brunstad 2020 – planer for 2016

2015 ble året da utbyggingsprosjektet «Brunstad 2020» virkelig begynte å sette spor etter seg på Brunstad. Ved årsskiftet var fire hotellbygg i ferd med å bli reist, og store deler av parkeringskjelleren var på plass. Jeg har fått litt informasjon om hva som skjer i 2016, og det ser ikke ut til å bli noe mindre spennende å følge prosjektet i året som kommer!


Hotellbyggene

Som nevnt er det for øyeblikket fire hotellbygg som er i ferd med å bli reist, og arbeidet med å slå ned peler for det femte er godt i gang. I løpet av 2016 vil det bli startet byggearbeider på ytterligere fire hotellbygg, slik at det ved utgangen av året vil være hele ni bygg som er under ferdigstillelse. Åtte av disse er såkalte «langhus», og ett er «tårnhus». De ni byggene inneholder totalt mer enn 900 hotellsuiter, og omfatter samtlige «langhus» på vestsiden av promenadegaten.

I løpet av året vil alle "langhusene" vest for promenadegaten være under oppføring. I tillegg vil det ene "tårnhuset" også være under bygging.
Ved utgangen av året vil alle «langhusene» vest for promenadegaten sannsynligvis være under oppføring. I tillegg vil det ene «tårnhuset» også være under bygging. (Foreløpig skisse)
Foreløpig illustrasjonsskisse for ett av "tårnhusene".
Foreløpig illustrasjonsskisse for ett av «tårnhusene».

Idrettsanlegget

Forhåpentligvis kan den første fotballbanen tas i bruk allerede til sommeren i år.
Forhåpentligvis kan den første fotballbanen tas i bruk allerede til sommeren i år.

Byggherren regner med at den første fotballbanen skal være ferdig med kunstgress og klar til bruk allerede i sommer. Støping og grunnarbeider for flerbrukshallen og ishallen vil også sannsynligvis starte før sommeren.

Arbeidet med parkeringskjeller og infrastruktur fortsetter naturlig nok også gjennom dette året. Det vil fremdeles gå noen år til utvidelsen av selve konferansesenteret påbegynnes, men byggherren arbeider med utredning og prosjektering knyttet til dette.

De som besøker Oslofjord Convention Center vil altså kunne se store endringer på området gjennom året som kommer. For de som har inngått leieavtale med Oslofjord for hotellsuitene er det antageligvis ekstra spennende å følge med. Jeg vil forsøke å holde mine lesere orientert etter som jeg får informasjon fra mine kontakter i prosjektet.

×