500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Bløffkontroll

Enkelte aviser har lange tradisjoner for å formidle påstander om BCC uten å drive særlig kildekritikk. Ofte beskrives livet som medlem i BCC på grunnlag av informasjon fra kilder som i beste fall vet litt om hvordan dette var for 30 år siden.


Jeg har registrert liten interesse for å få fram det virkelige bildet av livet i BCC. Det er også noe av årsaken til at jeg startet denne bloggen. Her kan jeg for egen regning få fram den virkeligheten jeg selv opplever. Det er en virkelighet jeg tror en overveldende majoritet av medlemmene også opplever.

Nå er vi da i den situasjonen at jeg tror en ting, og avisene og deres kilder tror en annen ting. Jeg mener meg faktisk å ha ganske god innsikt i BCCs hverdag og virkelighet, men det kan selvfølgelig hende at min virkelighetsoppfatning er helt på jordet. For et par uker siden la jeg derfor ut et banner her på bloggen, der BCC-medlemmer som ønsket å gi sin mening kunne registrere seg for å delta i framtidige spørreundersøkelser fra meg. Da jeg lukket registreringen for noen dager siden hadde jeg fått opp mot 3.000 påmeldte.

Jeg vil her benytte anledningen til å takke disse som har registrert seg, og jeg lover å ikke plage dem i tide og utide. Egentlig håper jeg å slippe å ta i bruk dette verktøyet i det hele tatt. Skulle avisene fortsette å basere sin virkelighetsbeskrivelse på myter og tvilsomme kilder er det likevel veldig greit å kunne ha en mulighet til å foreta en bløffkontroll. Det må jo være BCC-medlemmene selv som faktisk vet best hvordan deres hverdag er.

Er det tvang og press som er BCC-medlemmenes hverdag? I så fall vil jeg gjerne vite om det!
Er det tvang og press som er BCC-medlemmenes hverdag? I så fall vil jeg gjerne vite om det!

Av og til anklages BCC for ikke å være åpen for kritikk. Jeg tror egentlig ikke det stemmer. Så langt jeg vet mener ikke BCC at det som skjer i menigheten er hevet over kritikk. Personlig mener jeg at kritikk er nyttig – når den er saklig. Det fins utvilsomt saker som menigheten kan gjøre bedre. Nå har imidlertid BCC over en god del år blitt utsatt for de samme påstandene fra de samme anonyme kildene, basert på en virkelighet som ingen medlemmer kjenner seg igjen i. Dette er ikke saklig kritikk. At disse avisene velger denne framstillingen om igjen og om igjen kan heller ikke være begrunnet i noe samfunnsansvar og ønske om saklig kritikk. Dette handler heller om å bygge opp under fordommer og gjøre livet surt for BCC-medlemmene.

Er det mulig at dette bildet faktisk representerer livet i BCC adskillig bedre enn det bildet enkelte aviser tegner?
Er det mulig at dette bildet faktisk representerer livet i BCC adskillig bedre enn det bildet enkelte aviser tegner?

I ukene før jul fikk jeg høre at flere aviser henvendte seg til BCC og stilte spørsmål om hvorvidt deltakelsen i menighetens ungdomsprogrammer og deres frivillige innsats virkelig var frivillig. Det ble mer enn antydet at dette heller var et resultat av press. Jeg la da ut en åpen spørreundersøkelse her på bloggen, og fikk inn over 1400 besvarelser. Resultatene viste med all mulig tydelighet at disse påstandene var ren bløff. Det viser at behovet for en slik kontroll absolutt er til stede.

At jeg nå har fått et verktøy for bløffkontroll vil neppe endre innstillingen hos disse avisene. Men skulle sterke påstander om BCC igjen bli tema er det veldig greit å kunne få en klarhet i om dette er virkelighet eller bløff.

×