500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag

Hva er verre enn bløff?

Jeg brukte i mitt siste blogginnlegg sterke ord om at påstander i Drammens Tidende var en bløff. Hovedkilden Langvann korrigerer i dag artikkelen i en kommentar til mitt innlegg, og hevder at hun ikke bløffet. Det er altså journalistene i DT som bløffer – eller, som Langvann mener, at det hele beror på misforståelser.


Vi har altså nå fått slått fast at det som sies i DT ikke er riktig. Hva som er riktig faktum er da nødvendigvis ikke lett for en utenforstående person å skjønne når DT innleder hele hovedartikkelen med disse påstandene. Langvann opptrer stadig i media og vet godt at hun bør sjekke egne sitat for at nettopp slike misforståelser unngås. Det er ikke min sak å rydde opp i interne misforståelser i DT, men uansett hvem som har gjort hva, er dette er et alvorlig overtramp.

Alle vet at slike avisoppslag ofte medfører mobbing og trakassering for mange uskyldige barn og ungdommer. I dag tidlig fikk jeg en melding fra en ungdom i BCC. Han viser til de siste oppslagene i DT, og skriver følgende: Har selv yngre søsken som opplever mye baksnakkelser og en slags «sosial dumping» på skolen, ikke på bakgrunn av hvordan de er, eller noe de har gjort, men som følge av medienes vridde fremstilling av trosfellesskapet de stolt er en del av.

Drammens Tidende burde holde seg for gode for denne type trakassering. Er ikke poenget å gjøre denne verden til et bedre sted for folk flest? Jeg har selv opplevd å bli personlig hengt ut i media, etter bruk av det som viste seg å være fabrikkerte bevis. Når noen så går rettens vei for å sette en stopper for slik galskap, så etterlyses gjerne kristen etikk om å tilgi og glemme. Det er faktisk også kristen etikk å stå opp for rettferdighet!

Det denne saken dreier seg om er en verdensomspennende innsamlingsaksjon i BCC og lokalmenighetene. Parallelt inngås det leieavtaler for hotellsuiter på Oslofjord, i en kommersiell setting. Personlig tror jeg ingen har blitt presset av noen i BCC-ledelsen til å inngå noen leiekontrakt om hotellsuite på Brunstad. Det er nemlig helt unødvendig på grunn av svært stor etterspørsel. Jeg tror heller ikke at noen har blitt presset til å gi gaver. Det er sikkert mulig å kritisere sider ved innsamlingen, men la oss da i det minste holde oss til fakta.

Å kritisere BCC er for øvrig helt legitimt og er en selvfølgelig del av et åpent demokrati. Skal derimot BCC kunne forbedre seg på det som Drammens Tidende mener er kritikkverdig, må de komme med fakta som er tilnærmelsesvis korrekt. Ja, du leser riktig: Slik jeg kjenner organisasjonen ønsker BCC kontinuerlig å forbedre seg! For min del ønsker jeg også å forholde meg saklig til kritikk, og det tror jeg leserne av denne bloggen faktisk vil ha fått med seg.

Det fungerer ikke å bløffe i mangel av fakta, men det som er enda verre er å bruke kilder som ikke er troverdige, ikke eksisterer eller som ikke på annen måte gir et representativt bilde av BCC. Journalistikk som ikke er faktabasert skaper myter og dette er et moderne demokrati ikke verdig. Det som er verre enn en bløff er å bagatellisere og marginalisere egne overtramp mot en religiøs minoritet!

×