2021.07.04 – Religionsfrihet og lekfolk – før og nå -4

Hans Nielsen Hauge oppbygget tilhørere i private hjem – og ble nok av enkelte oppfattet å true statskirkens religiøse maktmonopol.

Both comments and trackbacks are currently closed.