500px vk tumblr gift phone play angle-left angle-right angle-up angle-down twitter heart envelop tag star facebook feed close checkmark menu instagram googleplus pinterest search skype dribbble users certificate expand linkedin map-pin-fill pen-alt-fill youtube flickr clock bag
Arbeidersamfunn del 2

Arbeidersamfunn – Del 2

Det amerikanske TIME Magazine hadde i 2014 en interessant artikkel som begynner slik: «Hva skjer når du studerer de lykkeligste menneskene, og på vitenskapelig grunnlag analyserer hva de har til felles? Forskerne har gjort nettopp dette. Det viste seg at det faktisk fantes et klart svar på hvilken faktor som skiller disse menneskene fra alle andre – og dette svaret handlet ikke om penger, intelligens, alder, kjønn eller rase. Det de hadde felles, som skilte dem ut, var de sterke sosiale relasjonene de hadde.»

Arbeidersamfunn

Arbeidersamfunn – Del 1

«Det ser ut som dere trives utrolig godt sammen!». Det er ikke få ganger jeg har hørt dette fra personer som i ulike sammenhenger har hatt befatning med BCC. De kan være positive eller negative til hva vi står for, de kan ha ulike tanker og kanskje også fordommer knyttet til hva vi driver med. Likevel må de – i enkelte tilfeller kanskje noe motstrebende – konstatere dette enkle faktum: Samhold og arbeidsglede står sterkt blant menneskene i BCC.

Bernt Aksel Larsen blogg - Dugnad Drammens Tidende

Innrette seg lovlig

Jeg skrev i går om selskapet Fjordteam AS i Sandefjord, som har fått en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet der det konkluderes med at de som gjør frivillig innsats for selskapet må regnes som arbeidstakere. Drammens Tidende følger opp i dag med en forside og to helsider viet til det Drammens-baserte selskapet Progresso Partner AS, som muligens kan være i samme situasjon som Fjordteam.

Dugnadsarbeid

Ulovlig dugnadsarbeid?

Arbeidstilsynet har nylig sendt en tilsynsrapport til aksjeselskapet Fjordteam AS, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. I tilsynsrapporten konkluderer arbeidstilsynet med at det frivillige arbeidet som utføres i selskapet ikke kan regnes som dugnadsinnsats, men må vurderes som et arbeidsforhold. Den praktiske konsekvens vil i så fall være at dugnadspersonell da har krav på å få utbetalt tarifflønn.

Når idretten engasjerer

Gode oppvekstvilkår for barn og unge er et tema som alltid er aktuelt. De fleste er enige om at å legge til rette for sunn aktivitet, å sørge for at denne aldersgruppen kan utfolde seg og blomstre innenfor trygge rammer, er en av de beste investeringene samfunnet kan gjøre. Det er få som vil være uenige i at dette både er god samfunnsøkonomi, og positivt ut fra et fysisk og psykisk folkehelseperspektiv.

Posts navigation

×